Õpilane

EESTI-SISENE

VeniVidiVici Õpilasvahetus on mõeldud neile noortele, kes soovivad õppida mõnes teises Eestimaa koolis. Nimekirja valikus olevatest koolidest leiad KOOLIDE NIMEKIRJAST. Kui oled huvitatud õppimisest välismaal, siis võid külastada YFU Eesti lehte – nemad aitavad Sul leida sobiva välismaa kooli.

1 VÕI 2 NÄDALAT

Sul on võimalus olla vahetusõpilane uues koolis üks või kaks nädalat. See on täpselt piisav aeg selleks, et vahetuskoolis palju uusi tutvusi luua ja erinevaid tegevusi teha. Samas ei jää Sa kodukoolis õppetööst maha ning nii on vahetusest naastes hea sujuvalt õpingutega jätkata. Kui soovid osaleda õpilasvahetuses keeleõppe eesmärgil, siis soovitame osaleda neljanädalases õpilasvahetuses. Rohkem lisainfot leiad menüüst märksõnaga “Keeleõpe“.

 

Soovitan kõigil, kellel on huvi, see ometigi ära proovida! Mõtlesin ise tükk aega, kas tasuks ise proovida või mitte. Kõik need uued tutvused ja unustamatud kogemused olid seda riski väärt.“

MAJUTAMINE

Pärast seda, kui oled VeniVidiVici koordinaatorile saatnud oma ankeedi, edastab tema selle Sinu poolt valitud koolidele, kes hakkavad otsima Sulle majutajat. Juhul, kui Sul on majutus endal olemas (mõni sugulane, peretuttav vmt), siis palun märgi see ankeeti üles, et nii Sinu koordinaator kui ka vahetuskool oleksid sellest teadlikud. Nii saame Sinu vahetust kiiremini organiseerida ja saad ka rutem oma uute seiklustega algust teha. Üldjuhul toimub majutamine vahetusperedes või ühiselamutes – see, millist versiooni Sinu puhul kohaldame, sõltub koolist ja Sinu eelistustest.

 

VAHETUSE JÄÄDVUSTAMINE

Oleks ääretult tore, kui Sa vahetuses olles jäädvustaksid oma tegemisi ja toimetusi vahetuskoolis ning need oma koordinaatorile saadaksid KIRJALIKU TAGASISIDENA , mille paneme koos saadetud piltidega üles meie blogisse. Tagasiside on oluline nii meie koordinaatorile kui ka tulevastele vahetusõpilastele, kes võivad just Sinu loost leida selle puudujääva julguse vahetusse minemiseks. Põnevamad lood leiavad koha ka meie Facebooki lehel.

 

Alguses mõtlesin, et kuhu ma sattunud olen. Pärast ei tahtnud ära minna.

SÕIDUKULUDE KOMPENSEERIMINE

Sõit ühest Eestimaa otsast teise võib olla üpris kulukas. Seetõttu pakume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kõigile vahetuses osalenutele võimalust saada tagasi tehtud sõidukulutused. Selleks pead Sa alles hoidma oma bussipiletid / küttetšekid ning need pärast vahetust kahe nädala jooksul saatma VeniVidiVici koordinaatorile. Saata tuleb need koos avaldusega, mille peavad täitma Sinu vanemad. Avaldus koos piletitega saada skänneeritult meie meiliaadressile vvvopilasvahetus@gmail.com.
NB! Pildistatud piletite ja tšekkide alusel me kulutusi ei kompenseeri.  Sõidukompensatsiooni makstakse välja kord kuus.

Nautisin vahetuskoolis igat hetke – ei olnud kordagi tunnet, et tahaksin koju.

Juhul, kui Sulle jäi miskit siiski arusaamatuks, siis ära karda ja võta meie toreda meeskonnaga ühendust läbi Facebooki (VeniVidiVici Õpilasvahetus) või kirjutades meiliaadressile vvvopilasvahetus@gmail.com.

7.-12.KLASS

Vahetusse saavad minna noored, kes käivad 7.-12.klassis. Kui Sa pole veel piisavalt vana, et vahetusse minna, siis pole  põhjust kurb olla. Saad juba praegu valida välja endale vahetuskooli ning VeniVidiVici meeskonnaga suhelda, et niipea, kui seitsmendasse klassi astud, vahetusse minna.

VAHETUSÕPILASE ANKEET

Kui käid 7.-12.klassis, oled välja valinud endale meelepärase kooli ja saanud vanematelt ning kodukoolilt nõusoleku vahetusse minekuks, siis lae: OSALEMISANKEET.

Täida ankeet ära, lisa sellele enda allkiri ning lase see kindlasti ka oma vanema(te)l allkirjastada ning saada see meile kas skänneeritult või digiallkirjastatult meiliaadressile vvvopilasvahetus@gmail.com. Edasi hakkab Sinuga suhtlema VeniVidiVici koordinaator.

OSALUSTASU 30 EUROT

Kindlasti oled juba mõelnud, palju Sa vahetusse minemise eest maksma pead. 30 euro eest on Sul võimalik veeta üks või kaks nädalat Sinu poolt valitud koolis. Osalustasu on mõeldud koordineerimiskulude ja MTÜ majandamiskulude katmiseks. Osalustasu tuleb kanda enne vahetusse minekut MTÜ VeniVidiVici arvelduskontole EE621010220213479227, selgituseks märgi oma nimi + osalustasu (nt Mari Maasikas osalustasu). Neljanädalase õpilasvahetuse puhul, mil tuleb valida võõrkeelne kool, osalustasu ei ole.

Elu kõige lahedam ja lõbusam kogemus.

VAHETUSSE KORRAGA MITU ÕPILAST 

Õpilasvahetuse eesmärk on anda vahetusõpilasele vahetu kogemus teiskeelses keele- ja kultuurikeskkonnas, mistõttu eelistatakse individuaalseid vahetuskordi. Üksinda osalemine aitab sageli paremini sulanduda uude kooliellu, võimaldab saada rohkem julgust, iseseisvust ning kogemusi. Samuti on individuaalsed õpilasvahetused sobivamad koolide ja majutajate seisukohast.
Kindla soovi korral osaleda õpilasvahetus koos klassikaaslase või sõbra/sõbrannaga, tuleb sellest eraldi VeniVidiVici koordinaatorit teavitada, et koordinaator teaks antud asjaoluga arvestada.

HINNETE ÜLEKANDMISE SÜSTEEM

Vahetusperioodil saadavate hinnete ülekandmise süsteem oleks samalaadne senise põhimõttega – kodukooli õpetajatel on võimalus hindeid arvestada, kui sihtkoolis läbi võetud teemad kattuvad kodukooli teemadega.

Juhul, kui koolide õppekava ei kattu või erinevad osaliselt, tuleb koolidel koostöös õpilasega läbi mõelda ning paika panna individuaalne süsteem hinnete arvestamiseks. Hinnete ülekandmise puhul saab kindlasti eeskujuks võtta näiteks sportlastele tehtavaid individuaalõppekavasid treeningperioodidel. Oluline on, et kool ja õpilane teeksid omavahel koostööd ning muudaksid koolitöödega järje peal olemise võimalikult ladusaks.

VVVOPILASVAHETUS@GMAIL.COM
Tel: 56908474 / 53012566 (eesti k)

Tel:  55585697  (vene k)

 

healthrpose