Majutaja

VeniVidiVici Õpilasvahetuse eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalikult ehedat ning uudset kogemust avastades nii oma kodumaad kui ka kaasmaalasi, mistõttu toimub vahetusõpilaste majutamine enamjaolt peredes.

Kes saavad majutada?

Majutajateks saavad olla inimesed, kelle lapsed käivad vastuvõtvas koolis või kes elavad antud kooli läheduses, muidugi ka vahetusõpilase sugulased-tuttavad.

Majutava perekonna ankeedis on märgitud perekondade õigused ja kohustused vahetusperioodil. Juhul kui antud tingimused on kandidaadile sobivad, tuleb ankeet ära täita ning saata VeniVidiVici koordinaatorile kas digitaalallkirjastatult või skaneeritult aadressile vvvopilasvahetus@gmail.com. Pärast seda, kui meie koordinaator on täidetud ankeedi edastanud väljasaatvale koolile ning vahetusõpilasele, on majutajal võimalus ise õpilasega ühendust võtta ning juba enne vahetusperioodi algust temaga tuttavaks saada.

Vastuvõttev perekond puges mulle väga kiiresti südamesse. Jään neid igatsema.

Lisaks peavad kõik majutajad, sealhulgas ka majutajatest sugulased / tuttavad,  enne vahetuse algust täitma kinnituskirja  ning edastama selle VeniVidiVici koordinaatorile kas digitaalallkirjastatult või skaneeritult aadressile vvvopilasvahetus@gmail.com. Nii on VeniVidiVici esindajal võimalik veenduda, et majutaja on vahetuse toimumisest ning võetud majutamiskohustusest teadlik. 

Igal majutada soovival perekonnal on õigus tutvuda uue pereliikme ankeediga ning loobuda majutamise soovist.

Majutavate perekondade puhul järgime hea tava traditsiooni – VeniVidiVici poolt pole peredele õpilase majutamiseks, toitlustamiseks jms eraldatud toetussummasid eeldades, et huvitatud perekond majutab vabal tahtel ning soovides omandada uusi kogemusi.

Loomulikult soovime, et majutav perekond võtaks vahetusõpilast kui uut pereliiget, kellega koos kultuurselt ning teguderohkelt aega veeta.

Vahetuspere oli nii sõbralik ja armas. Suhtlen nendega ka pärast vahetuse lõppu.

VVVOPILASVAHETUS@GMAIL.COM
Tel: 56908474 / 53012566 (eesti k)

Tel:  55585697  (vene k)

healthrpose