Kool

MIKS LIITUDA?

VeniVidiVici Õpilasvahetusega liituda soovivate koolide esimeseks küsimuseks on üldjuhul see, miks nende koolipere peaks meie programmiga liituma. Aastaid tagasi, mil Eesti-sisese õpilasvahetuse programmi ideed teostama hakkasime, oli meie meeskonna esialgseks sooviks luua programm, mille abil lähendada ja luua sidet eesti ning vene keelt kõnelevate noorte vahel. Nüüd, mil on meie kuues tegutsemisaasta, oleme aru saanud, et VeniVidiVici on midagi veelgi enamat. Lisaks sellele, et oleme ühendanud eesti ja vene keelt kõnelevaid noori, on õpilastel võimalus kogeda vahetuse käigus miskit, mis jääb neile ilmselt pikaks ajaks meelde. Kui küsite, mis see MISKI on, siis sellele on raske ühest vastust anda. Iga õpilane on erinev, mistõttu on ka vahetuse käigus kogetu ja omandatu iga noore jaoks erinev. Mõni noor läheb vahetusse selleks, et leida uusi sõpru, teine aga selleks, et ennast võõras keskkonnas proovile panna ja julgust koguda. Seetõttu leiame, et põhjus, miks üks kool peaks liituma VeniVidiVici Õpilasvahetusega, on pakkuda igale õpilasele võimalust luua oma lugu, kogeda ning õppida vahetuse käigus just seda, mis talle oluline on.

Nii meie endi õpilaste kui ka vahetusnoorte saadud kogemus on kindlasti väga väärtuslik, ennekõike õpilaste sotsiaalsete oskuste arengu aspektist. Noored astuvad suure sammu iseseisvuse poole, viibitakse uues keskkonnas, linnas, koolis ja peres. Mõeldes tagasi oma elukäigule, ei saa selliseid kogemusi kuidagi alahinnata.

Rene Leiner
Tartu Raatuse Kooli arendusjuht

PROGRAMMIS OSALEMINE

Vahetuste organiseerimisega tegelevad VeniVidiVici koordinaatorid, kes, nagu ennist mainisime, suhtlevad iga kooli kontaktisikutega. Üldised osalemistingimused on välja toodud lepingus, mille liitudes allkirjastate. Kuna paljudel koolidel on antud küsimus tekkinud, siis mainime kindlasti ka seda, et vahetuste toimumine ei pea olema kahepoolne, st kui Teie koolist läheb õpilane välja, ei pea automaatselt Teie kooli mõni teine õpilane tulema. Vahetusõpilaste majutamine toimub kas õpilase enda poolt välja toodud tuttava või mõne võõra majutava perekonna juures, kelle kooli kontaktisik on leidnud. Majutavad perekonnad peavad täitma ankeedi, mis saadetakse ka vahetusõpilasele, et mõlemad osapooled saaksid enne vahetuse algust juba suhtlema hakata. Toitlustuse puhul oleme iga olukorra individuaalselt lahendanud – juhul, kui Te ei saa vahetusõpilasele tasuta koolilõunat pakkuda, siis tuleb sellest VeniVidiVici koordinaatorile teada anda ning tema annab Teile edasised juhised.

KUIDAS LIITUDA?

Selleks, et pakkuda Teie õpilastele võimalust õpilasvahetuses osaleda ning avada oma kooliuksed teiste koolide õpilastele, peate allkirjastama tähtajatu lepingu, kus on välja toodud kooli õigused ja kohustused programmi programmiga liitumisel. Selleks, et vahetusi organiseerida, on igal koolil vajalik välja valida ka kontaktisik, kellega VeniVidiVici koordinaatorid saavad edaspidi suhelda. Liitumine on kõikidele koolidele tasuta.
Korrektselt täidetud ning allkirjastatud leping lisab kooli automaatselt osalevate koolide nimekirja.

PROGRAMMI KAJASTAMINE

Selleks, et informatsioon võimalusest Eesti-siseses õpilasvahetuses osaleda jõuaks võimalike huvilisteni, on teretulnud  VeniVidiVici Õpilasvahetuse kajastamine kooli meediakanalites (st kooli koduleheküljel, Facebooki lehel, kooliraadios ja koolilehes).

Kõikidesse liitunud koolidesse saadame VeniVidiVici Õpilasvahetust tutvustavad materjalid (plakatid, infovoldikud, pastakad) ning raamatu „Üle silmapiiri”, kust leiab õpilasvahetuses osalenud õpilaste, aga ka õpetajate, huvijuhtide ja teiste programmist teadlike inimeste muljeid.

Kui soovite, et VeniVidiVici meeskond tuleks teie kooliperele külla ja tutvustaks VeniVidiVicis osalemist põhjalikumalt reaalsete näidete põhjal, võtke meiega ühendust vvvopilasvahetus@gmail.com

VVVOPILASVAHETUS@GMAIL.COM
Üks või kaks nädalat
Tel: 58375343 
(eesti k)
Tel:  55585697  (vene k)

Neli nädalat
Tel: 55657263 (eesti ja vene k)

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
healthrpose