fbpx

KEELEPRAKTIKA

Alates 2017.aastast organiseerime lisaks ühe ja kahe nädala pikkustele õpilasvahetustele ka neljanädalasi õpilasvahetusi eesmärgiga pakkuda noortele keelepraktikat. Viibimine võõras keelekeskkonnas võimaldab end proovile panna, aitab rikastada sõnavara ning julgustab keelt kasutama…

Neljanädalasi õpilasvahetusi toetab Kultuuriministeerium.

E-KEELEPRAKTIKA

E-KEELEPRAKTIKASSE KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD. ANNAME TEADA, KUI ON TAAS VÕIMALUS E-KEELEPRAKTIKASSE KANDIDEERIDA. JÄLGI JOOKSVALT INFOT!

Pakume  eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele võimalust leida endale kooliõpilasest keelesõber, kellega e-keskkonna kaudu suhelda huvipakkuvatel teemadel, et arendada keeleoskust ja jsaada julgust võõrkeeles suhtlemiseks.
Keeleõppeprogramm kestab neli nädalat, mille jooksul vesteldakse igal nädalal 2-3 korda.

E-keelepraktika on suunatud kooliõpilastele ehk kuni 12.klasside õpilastele. Kui olete täiskasvanu ja soovite osaleda keelepraktikaprogrammis, siis soovitame pöörduda Integratsiooni Sihtasutuse poole, kes pakuvad täiskasvanutele seda võimalust.

Kuidas täpsemalt e-keelepraktika toimub?
Programm kestab neli nädalat, mil toimub keelepraktika mentoriga, kellega on võimalus lihtsal ja vahetul teel suhelda umbes 2-3 korda nädalas. Teadmiste kinnistamiseks peavad mentii ja mentor ühist keelepäevikut, mille saadab MTÜ VeniVidiVici koordinaator programmi alguses.  Mentii ülesanne on täiendada enda sõnavara iga nädal vähemalt 20 uue sõna võrra, mis samuti märgitakse keelepäevikusse.

Noortel on võimalus osaleda Facebooki grupivestlustes, kus VeniVidiVici koordinaator pakub iganädalaselt Eesti ühiskonnaelu ja kultuuri puudutavaid teemasid. Neil teemadel saavad mentii ja mentor omavahel arutleda.

Lisaks koostab MTÜ VeniVidiVici õpilastele soovi korral pakkuda ka kirjalikke ülesandeid, kus saab tekste tõlkida või loetu põhjal ümber jutustada (nt laulusõnu, artikleid, luuletusi, jutustused jne).

Keelepraktika on põnev – lubame, et aitame Sind hea meelega!

Kui soovid keelt praktiseerida, täida avaldus SIIN

Kui soovid olla keelementor, täida avaldus SIIN

FB_IMG_1572196310830_Original
“Ida-Virumaal elades õppisin ma eesti keele grammatikat ja reegleid. Viljandimaal sain praktikat ja õppisin keele selgeks. Tihtipeale pole meie ümber keskkonda, milles saaks keelt praktiseerida. Õpilasvahetus on selleks suurepärane võimalus! Ära jää sellest maha!``
Vladislav Virtonen

EESMÄRGID

VeniVidiVici Õpilasvahetus on vahetuses osalenud õpilaste tagasiside põhjal mõistnud, et 1 või 2 nädalat teises keskkonnas on piisav aeg “sisse elamiseks”, kuid mitte piisav keeleliste oskuste arendamiseks ning püsivate sõprussuhete loomiseks. Seetõttu oleme enda eesmärgiks neljanädalaste vahetustega seadnud:

  • soodustada keeleõpet ning lõimumisprotsessi õpihimuliste aktiivsete noorte seas;
  • arendada noorte kohanemisvõimeliste õpilaste sotsiaalseid oskuseid võõras keskkonnas elamisega;
  • luua alus võrdseteks võimalusteks nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilastele;
  • sisestada noortesse arengutahet, mis kanduks edasi ka tulevikutegemistesse;
  • vähendada keelelisi ja ühiskondlikke barjääre eesti ja vene noorte vahel, luua sõprussidemeid;
  • anda igale noorele võimalus muuta oma elu positiivsemaks, sõltumata noorte erinevatest sotsiaalsetest teguritest.
94350670_2596878677218787_5484748755401965568_n
``Võin uhkusega öelda, et mul on kaks emakeelt - vanematelt pärandatud vene ning keskkonnast omandatud eesti keel. Seisan integratsiooni vajaduse ja võimalikkuse eest - Eestimaa vene noortel on eelisena antud võimalus selgeks saada kütkestavalt kõlav eesti keel. Isamaa uhkuseks ja tulevikuks on seega ka vene noored, kes suurendavad meie väärtusliku keele kõnelejate ja kultuuri pärijate arvu, kaotamata oma identiteeti.
Soovin noortele innukat võimalustest haaramist eesti keele praktiseerimise või õpetamise näol, mida pakub VeniVidiVici programm!``
Diana Drobot

NELJANÄDALANE ÕPILASVAHETUS

Selleks, et pakkuda noortele reaalset võimalust keeleõppeks ja -praktikaks, oleme koostöös Kultuuriministeeriumiga loonud võimaluse 7.-12.klasside noortele õppida NELI NÄDALAT teise õppekeelega koolis. See tähendab seda, et vene õppekeelega koolis õppival noorel on võimalus asuda õppima eesti õppekeelega kooli ning vastupidi.
Selleks, et vahetus annaks noorele võimalikult eheda kogemuse, toimub majutamine vahetusperioodi jooksul võimaluse korral võõras perekonnas, kellega on võimalus juba enne vahetuse algust suhtlema hakata.

Vahetusõpilaseks saab kandideerida kogu õppe-aastal vältel – vahetusperiood lepitakse kokku individuaalselt ning arvestatakse kõikide osapoolte soovidega. Küll aga peaks arvestama sellega, et organiseerimine võib võtta oodatust kauem aega, mistõttu soovitame ankeedi aegsasti meie poole teele panna. Õpilasvahetuses saavad osaleda ka lõpuklasside õpilased, kuid vahetus ei tohiks jääda eksamieelsesse perioodi.

OSALEMINE

Osalemine on sama lihtne kui lühiajalise vahetuse puhul:

  1. Vali välja kolm TEISE ÕPPEKEELEGA kooli meie koolide nimekirjast;
  2. Täida ära VAHETUSÕPILASE ANKEET;
  3. Saada täidetud ankeet aadressile vvvopilasvahetus@gmail.com;
  4. Oota edasisi juhiseid VeniVidiViic koordinaatorilt.

Neljanädalase vahetuse korral osalustasu maksta pole vaja, nii et sellepärast ära muretse. Kas pole mitte lihtne?

STIPENDIUM JA SÕIDUKOMPENSATSIOON

VeniVidiVici Õpilasvahetusele ja Kultuuriministeeriumile on oluline, et IGAL EESTIMAA NOOREL oleks võimalus neli nädalat teise õppekeelega koolis õppida. Seetõttu on kõigil huvilistel võimalus enne vahetusse minekut taotleda 200€ suurust STIPENDIUMI, mis kataks kõik vahetusperioodi jooksul tehtavad kulutused, sh kulutused toidule, kultuuritegevustele, vaba aja tegevustele jm tegevused, mis vahetuse jooksul tekivad.

Igal vahetusõpilasel eraldi on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni, mistõttu soovitame transpordipiletid (bussipiletid, rongipiletid, küttetšekk) alles jätta ning pärast vahetust VeniVidiVici koordinaatorile saata, lisaks piletitele on vaja täita lapsevanemal ka avaldus. Sõidukompensatsiooniga maksame kinni sõidukulud kodukoolist sihtkooli ja tagasi, lisaks ÜHE kodus käimise vahetusperioodi ajal! Juhul, kui soovid kodus tihemini käia, saad selleks kasutada meie poolt makstavad stipendiumi.

 

 

*NB! Stipendiumist peetakse kinni tulumaks 20%.

Täpsema info selle kohta, kuidas stipendiumit taotleda, annab VeniVidiVici koordinaator igale noorele individuaalselt.

HINNETE ÜLEKANDMISE SÜSTEEM

Vahetusperioodil saadavate hinnete ülekandmise süsteem oleks samalaadne senise põhimõttega – kodukooli õpetajatel on võimalus hindeid arvestada, kui sihtkoolis läbi võetud teemad kattuvad kodukooli teemadega.

Juhul, kui koolide õppekava ei kattu või erinevad osaliselt, tuleb koolidel koostöös õpilasega läbi mõelda ning paika panna individuaalne süsteem hinnete arvestamiseks. Hinnete ülekandmise puhul saab kindlasti eeskujuks võtta näiteks sportlastele tehtavaid individuaalõppekavasid treeningperioodidel. Oluline on, et kool ja õpilane teeksid omavahel koostööd ning muudaksid koolitöödega järje peal olemise võimalikult ladusaks.

VVVOPILASVAHETUS@GMAIL.COM
Tel: 56908474 / 53012566 (eesti k)

Tel:  55585697  (vene k)

 

Social LikeBox & Feed plugin Powered By Weblizar
healthrpose