fbpx

KEELEÕPE

PIKAAJALISE TEGUTSEMISPERIOODI jooksul on VeniVidiVici Õpilasvahetus mõistnud seda, et eesti ja vene keelt kõnelevate noorte ühendamiseks on tarvis teha midagi enamat, kui korraldada 1 või 2 nädala pikkuseid vahetusi. Kuivõrd keeleõppe ja sõprussuhete loomise osas oleme noortelt saanud tagasisidet, et 1 või 2 nädalat on täpselt õige aeg uue olukorraga kohanemiseks, oleks reaalsete muudatuste jaoks tarvis võõras (keele)keskkonnas siiski kauem aega veeta…

Neljanädalasi õpilasvahetusi toetab Kultuuriministeerium.

NELJANÄDALANE ÕPILASVAHETUS

Selleks, et pakkuda noortele reaalset võimalust keeleõppeks ning pikemaajaliste kontaktide loomiseks, oleme koostöös Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga asunud pakkuma 7. – 12. klasside noortele võimalust õppida tervelt NELI NÄDALAT teise õppekeelega koolis. See tähendab seda, et vene õppekeelega koolis õppival noorel on võimalus asuda õppima eesti õppekeelega kooli ning vastupidi.

Selleks, et vahetus annaks noorele võimalikult eheda kogemuse, toimub majutamine vahetusperioodi jooksul võimaluse korral võõras perekonnas, kellega on võimalus juba enne vahetuse algust suhtlema hakata.

Kuigi integratsioon on väga moodne ja poliitiliselt korrektne sõna, siis mina soovitaks selle asemel kasutada palju meeldivamat ja südamlikku sõna – sõbralikkus. Just sõbralikkus aitab meil kõigil tulla, näha ja võita seda, mida meie kõik tahaksime näha ja võita!

EESMÄRGID

VeniVidiVici Õpilasvahetus on vahetuses osalenud õpilaste tagasiside põhjal mõistnud, et 1 või 2 nädalat teises keskkonnas on piisav aeg “sisse elamiseks”, kuid mitte piisav keeleliste oskuste arendamiseks ning püsivate sõprussuhete loomiseks. Seetõttu oleme enda eesmärgiks neljanädalaste vahetustega seadnud:

  • soodustada keeleõpet ning lõimumisprotsessi õpihimuliste aktiivsete noorte seas;
  • arendada noorte kohanemisvõimeliste õpilaste sotsiaalseid oskuseid võõras keskkonnas elamisega;
  • luua alus võrdseteks võimalusteks nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilastele;
  • sisestada noortesse arengutahet, mis kanduks edasi ka tulevikutegemistesse;
  • vähendada keelelisi ja ühiskondlikke barjääre eesti ja vene noorte vahel, luua sõprussidemeid;
  • anda igale noorele võimalus muuta oma elu positiivsemaks, sõltumata noorte erinevatest sotsiaalsetest teguritest.
Pane end NELI NÄDALAT võõras keelekeskkonnas proovile ning saad kaasa 200€* stipendiumi!

VAHETUSPERIOOD

Vahetusõpilaseks saab kandideerida kogu õppe-aastal vältel – vahetusperiood lepitakse kokku individuaalselt ning arvestatakse kõikide osapoolte soovidega. Küll aga peaks arvestama sellega, et organiseerimine võib võtta oodatust kauem aega, mistõttu soovitame ankeedi aegsasti meie poole teele panna. Õpilasvahetuses saavad osaleda ka lõpuklasside õpilased, kuid vahetus ei tohiks jääda eksamieelsesse perioodi.

OSALEMINE

Osalemine on sama lihtne kui lühiajalise vahetuse puhul:

  1. Vali välja kolm TEISE ÕPPEKEELEGA kooli meie koolide nimekirjast;
  2. Täida ära VAHETUSÕPILASE ANKEET;
  3. Saada täidetud ankeet aadressile vvvopilasvahetus@gmail.com;
  4. Oota edasisi juhiseid VeniVidiViic koordinaatorilt.

Neljanädalase vahetuse korral osalustasu maksta pole vaja, nii et sellepärast ära muretse. Kas pole mitte lihtne?

STIPENDIUM JA SÕIDUKOMPENSATSIOON

VeniVidiVici Õpilasvahetusele ja Kultuuriministeeriumile on oluline, et IGAL EESTIMAA NOOREL oleks võimalus neli nädalat teise õppekeelega koolis õppida. Seetõttu on kõigil huvilistel võimalus enne vahetusse minekut taotleda 200€ suurust STIPENDIUMI, mis kataks kõik vahetusperioodi jooksul tehtavad kulutused, sh kulutused toidule, kultuuritegevustele, vaba aja tegevustele jm tegevused, mis vahetuse jooksul tekivad.

Igal vahetusõpilasel eraldi on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni, mistõttu soovitame transpordipiletid (bussipiletid, rongipiletid, küttetšekk) alles jätta ning pärast vahetust VeniVidiVici koordinaatorile saata, lisaks piletitele on vaja täita lapsevanemal ka avaldus. Sõidukompensatsiooniga maksame kinni sõidukulud kodukoolist sihtkooli ja tagasi, lisaks ÜHE kodus käimise vahetusperioodi ajal! Juhul, kui soovid kodus tihemini käia, saad selleks kasutada meie poolt makstavad stipendiumi.

 

 

*NB! Stipendiumist peetakse kinni tulumaks 20%.

Täpsema info selle kohta, kuidas stipendiumit taotleda, annab VeniVidiVici koordinaator igale noorele individuaalselt.

HINNETE ÜLEKANDMISE SÜSTEEM

Vahetusperioodil saadavate hinnete ülekandmise süsteem oleks samalaadne senise põhimõttega – kodukooli õpetajatel on võimalus hindeid arvestada, kui sihtkoolis läbi võetud teemad kattuvad kodukooli teemadega.

Juhul, kui koolide õppekava ei kattu või erinevad osaliselt, tuleb koolidel koostöös õpilasega läbi mõelda ning paika panna individuaalne süsteem hinnete arvestamiseks. Hinnete ülekandmise puhul saab kindlasti eeskujuks võtta näiteks sportlastele tehtavaid individuaalõppekavasid treeningperioodidel. Oluline on, et kool ja õpilane teeksid omavahel koostööd ning muudaksid koolitöödega järje peal olemise võimalikult ladusaks.

VVVOPILASVAHETUS@GMAIL.COM
Tel: 56908474 / 53012566 (eesti k)

Tel:  55585697  (vene k)

 

Social LikeBox & Feed plugin Powered By Weblizar
healthrpose